“SULU BACA FİLTRE SİSTEMİ” çalışma sistemi nasıldır?

Ram makinelerinde yüksek sıcaklıkta ısıl işlem yapıldığı için ortalama 150 – 220 0C sıcaklığa maruz kalan kumaşlardan ipliğin yapısında bulunan yağ ve boyar madde içerisinde bulunan VOC’ler önemli oranda atık gaza karışırlar. Hem yağ buharının hem de VOC’lerin geliştirilecek arıtma prosesiyle verimli bir şekilde tutulması için atık gaz sıcaklığının 60 0C’nin altına düşürülmesi sağlanacaktır. Bu aşamada hem enerji geri kazanımı mümkün olacak hem de yağ buharının yoğuşması sağlanacaktır. Ayrıca atık gaz akımında bulunan VOC’lerin yoğuşabilmesi için gerekli şartlar sağlanacaktır. Enerji geri kazanımı takiben ventüri scrubber kullanılarak atık gaz içerisinde bulunan yağ ve VOC’lerin sıvı faza geçişinin ilk aşaması gerçekleşecektir. Buradan ikinci siklonik scrubber ünitesine aktarılan atık gaz bünyesinde kalan yağ ve VOC’lerin kimyasal absorban ile tutulması sağlanacaktır. Son aşamada uçuculuğu yüksek VOC türleri ve olası kaçan yağ tanecikleri ve yağ buharının adsorbsiyon prosesi ile tutulması sağlanacaktır. Sonuç olarak ram makinesinden çıkan yüksek organik ve yağ içerikli atık gazın resmi sınırlamalar içerisinde deşarj edilmesi sağlanacaktır.

SULU BACA FİLTRE SİSTEMİ” avantajları nelerdir?

Buna istinaden;

Sistemimizde yangın riski taşıyacak kadar bir elektrik sistemi mevcut değildir. Su bazlı çalışmaktadır ve şebeke suyu kullanılmaktadır. Yangın Önleme Damperi bulunarak oluşabilecek yangın riskini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Baca tahliye hattından geçen zehirli ve kirletici gazların, filtremizden geçtikten sonra anlık olarak ayrıştırılan atıktır. Bu kirletici atıklar IBC tanklarda biriktirilip atık imha merkezlerince toplanıp, imha edilirler.

WhatsApp
TIKLA ARA